Back to Top ↑

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pokaz sztuk walki – Klub Sportowy Taekwondo Kolbudy

Klub Sportowy Taekwondo Kolbudy 23 maja 2015 sobota godz. 12.00-13.00 Hol wydziału filologicznego

Zamknij